Luchthavenvervoer B.A.R.T.

Airport Service - VIP & Business shuttleAlgemene


Voorwaarden


image

Algemene Voorwaarden

Luchthavenvervoer B.A.R.T, merknaam en onderdeel van Danajo bvba, gevestigd Kalkenstraat 58-A te 9255 Buggenhout met ondernemingsnummer BE 0831.640.089, verder genoemd als 'WIJ'.
Bij elke boeking zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Luchthavenvervoer B.A.R.T. - Danajo BVBA, behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Elke globale boeking zal ten minste drie uur bedragen, eventueel op te delen in verschillende deelprestaties.

De betaling van de prestaties gebeurt standaard contant aan de chauffeur bij de eerste prestatie (indien er meerdere prestaties in één boeking zijn, wordt het volledige bedrag ineens afgerekend). U kan bij de chauffeur ook betalen met de Smartphone Bancontact APP. U beschikt ook over de mogelijkheid om op voorhand het globale saldo op onze rekening over te schrijven met vermelding van het unieke reservatie nummer. Indien u een BTW-factuur wenst wordt deze na einde volledige prestatie verzonden. Bij het niet betalen van de factuur 14 dagen na factuurdatum, zullen wij een toeslag van 15 % aanrekenen en alle middelen gebruiken om het saldo te innen. Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen 7 dagen na factuurdatum.

Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de huurder, doch zal Luchthavenvervoer B.A.R.T. al het mogelijke doen om de personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te krijgen.

Luchthavenvervoer B.A.R.T. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van uw reis, een deel ervan of gelijk welke andere vergoeding indien u te laat aankomt op uw bestemming door gevallen van overmacht. Gevallen van overmacht kunnen onder andere zijn : files, panne / defect aan de wagen, wachten op klanten die mee moeten in dezelfde wagen, slechte weersomstandigheden, enzovoort.

In de standaardprijs (tenzij anders is overeengekomen) zit 5 minuten wachttijd op domicilie en 60 minuten wachttijd op een luchthaven, te rekenen vanaf uur officiele landingstijd. Indien deze termijn overschreden wordt, zal er extra wachttijd gefactureerd worden. Deze bedraagt € 40,00 per uur inclusief 6 % BTW en te betalen per begonnen kwartier.Indien de huurder vertraging heeft met een vlucht / trein van meer dan 30 minuten, moet huurder Luchthavenvervoer B.A.R.T. altijd op de hoogte houden. Wij controleren zelf de aankomstschema's en indien uw vlucht vertraging heeft, zal er voorrang gegeven worden aan de volgende boekingen die wel op tijd aankomen. Wij proberen dan zo snel mogelijk een oplossing te voorzien.

U heeft tot 7 dagen voor het vervoer recht op annulatie. Deze dient steeds schriftelijk verzonden te worden naar onze maatschappelijke zetel. Bij annulatie binnen de termijn van 7 dagen voor het vertrek zal 50 % van de volledige boeking worden aangerekend. Last-minute boekingen (minder dan 48 u. geboekt voor vertrek) vallen niet onder deze voorwaarde. Bij annulatie tussen 2 dagen voor vertrek en effektief vertrek dient de volledige boeking betaald te worden.

Luchthavenvervoer B.A.R.T. behoudt zich het recht om een boeking te weigeren, indien er nog onbetaalde facturen zijn of erde mogelijkheid bestaat dat de huurder onvermogend is.

Luchthavenvervoer B.A.R.T. is op geen enkele manier aansprakelijk voor onjuiste doorgegeven informatie of uren.

In onze wagens is er verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en is het verboden om te roken. Bij het niet naleven van de instructies van de chauffeur behouden wij het recht om de prestatie onmiddellijk te beëindigen en indien nodig Politie te laten assisteren. Uiteraard blijft de volledige boeking te betalen. Indien het rookverbod toch wordt genegeerd, zal zo snel als mogelijk een complete dieptereiniging uitgevoerd worden van het interieur van de wagen. De kostprijs hiervan zal integraal doorgerekend worden aan de overtreder van het rookverbod. Dit geldt ook indien de wagen extreem bevuild wordt verlaten.

Alle péage of tol is altijd extra te betalen door de huurder, tenzij anders overeengekomen op offerte of reservatiedocument.

Door het ondertekenen voor akkoord; hetzij manueel, hetzij voor akkoord via mail of via onze reservatiemodule op de website, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen mits onderlinge overeenkomst. Voor deze aanpassingen kunnen meerkosten aangerekend worden die de huurder op voorhand zal meegedeeld worden.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde aangepast worden mits publicatie op de website.

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zal de Rechtbank van Dendermonde bevoegd zijn.